Warsztaty językowe dla dzieci 2,5- 6 lat!

Warsztaty językowe dla dzieci 2,5- 6 lat!

RODZICE DZIECI W WIEKU 2-6 LAT!!!
ZAPRASZAMY PO RAZ JUŻ DRUGI NA WARSZTATY CREATIVE! EARLY ENGLISH W WAKACJE!!

Zajęcia metodą Creative! Early English® ma na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka angielskiego poprzez różnorodne działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci.

Metoda Creative! Early English® w ramach różnorodnych technik glottodydaktycznych bazuje na działaniach:
* muzycznych (Musical Activities)
* plastycznych (Process Art, Crafts)
* teatralnych (Puppetry Show, podświetlane teatrzyki kubeczkowe, teatrzyki kukiełkowe, łyżeczkowe, papierowe)
*bezpiecznych eksperymentach naukowych,
* działaniach kulinarnych (Creative! Snacks – aktywizujące zmysł dotyku, smaku i węchu)
* różnorodnych działaniach polisensorycznych (Messy Play Ideas).

Wspomniane aktywności wzbogacone są jednocześnie o:
* śpiew piosenek (o treści lingwistycznej dostosowanej do wieku i możliwości danej grupy)
* słuchanie odpowiednio dobranej muzyki, opowiadań, komentarza nauczyciela czy realizację wybranej formy ruchowej. Terminy: 15.07-19.07.2019/ 05.08-09.08.2019 Koszt obejmuje 2h codziennie warsztatów od 10:00-12:00 200zł.
ZAPRASZAMY!!! tel 509 229 485